இல்லம் / குறிச்சொற்கள் mannequinx + armature start staboxx + aimantx + béton arméx 1