ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក mannequinx + armature de reprisex + réservationx + cône espaceurx + béton arméx 1