ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក mannequinx + bâtiment tertiairex + armature start staboxx + aimantx + béton arméx + banchex 1