ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក mannequinx + voile en béton arméx + béton arméx + armature béton arméx 3