ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក mannequinx + voile en béton arméx + aimantx + bétonx + armature béton arméx 2