ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក mannequinx + banche métalliquex + bétonx + banchex 5