ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក mannequinx + banche métalliquex + béton arméx + bétonx + mur béton arméx 3