ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក mannequinx + banche métalliquex + aimantx + armature béton arméx 2