ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក mannequinx + banche métalliquex + réservationx 3