ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក mannequinx + banche métalliquex + voile en béton arméx + réservationx + armature béton arméx 3