ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក mannequinx + armature voile béton arméx + banche métalliquex + béton arméx + armature béton arméx + mur béton arméx + banchex 3