ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក mannequinx + armature voile béton arméx + banche métalliquex + bâtiment habitation collectifx + coffrage béton arméx 1

ថ្ងៃ​ដាក់​ផ្សាយ​ប្រ​កាស​ / 2016 / សប្តាហ៍ 39

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ថ្ងៃ​អង្គារ ថ្ងៃ​ពុធ ថ្ងៃ​ព្រហស្បត្តិ៍ ថ្ងៃ​សុក្រ ថ្ងៃ​​សៅរ៍ ថ្ងៃ​អាទិត្យ