இல்லம் / குறிச்சொற்கள் mannequinx + armature voile béton arméx + banche métalliquex + voile en béton arméx + béton arméx + bétonx + armature béton arméx + mur béton arméx + banchex 3