ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក mannequinx + armature voile béton arméx + banche métalliquex 5