இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banchage préparationx + béton arméx + armature béton arméx 11