ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក banchage préparationx + bâtiment hospitalier sécurité civilex + voile en béton arméx + béton arméx + bétonx + banchex 5