இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banchage préparationx + banche métalliquex + bâtiment habitation collectifx + talonnettex + béton arméx + bétonx + armature béton arméx 1