இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banchage préparationx + armature voile béton arméx + banche métalliquex + voile en béton arméx + talonnettex + béton arméx + armature béton arméx + mur béton arméx + banchex 1