இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banchage préparationx + mannequinx + bâtiment habitation collectifx + réservationx + tige de serragex + béton arméx + bétonx + banchex 2