இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banchage préparationx + mannequinx + voile en béton arméx + réservationx + bétonx + armature béton arméx + coffragex 3