இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banchage préparationx + mannequinx + armature voile béton arméx + banche métalliquex + voile en béton arméx + réservationx + aimantx + bétonx + banchex 2