ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature dalle béton arméx + niveau laserx + béton arméx [1]