ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature dalle béton arméx + bâtiment tertiairex + béton arméx + bétonx 36