ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature dalle béton arméx + bâtiment tertiairex + planx + béton arméx + bétonx 1