ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature dalle béton arméx + préparation dalle avant bétonnagex + plancher béton arméx + coffrage dallex + béton arméx + bétonx 2