இல்லம் / குறிச்சொற்கள் armature dalle béton arméx + bâtiment habitation collectifx + plancher béton arméx + béton arméx + bétonx + bétonnagex 1