ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bétonnage fondation superficielle + fondation [14]