ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poteau en béton armé + parking 1