ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poteau en béton arméx + paroi mouléex + parkingx 1