இல்லம் / குறிச்சொற்கள் coffrage voilex + coffragex + gros-oeuvrex 12