இல்லம் / குறிச்சொற்கள் coffrage voilex + banchex + coffragex + gros-oeuvrex 1