இல்லம் / குறிச்சொற்கள் coffrage voile + armature béton armé 14