ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក coffrage voile + armature béton armé 14