ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក coffrage voilex + coffrage peaux + banche colisablex 4