இல்லம் / குறிச்சொற்கள் coffrage voilex + négatifx + banchex 6