இல்லம் / குறிச்சொற்கள் coffrage voile + panneau coffrage modulaire [43]