ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក coffrage voilex + mannequinx + bâtiment tertiairex + armature de reprisex + réservationx + aimantx + béton arméx + bétonx 1