ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក coffrage voile + mannequin [50]