இல்லம் / குறிச்சொற்கள் coffrage voilex + banchage préparationx + chaînage verticalx + bâtiment habitation collectifx + banchex + coffragex + banche colisablex 1