ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក coffrage voilex + banchage préparationx + armature voile béton arméx + banche métalliquex + bâtiment habitation collectifx 14

ថ្ងៃ​ដាក់​ផ្សាយ​ប្រ​កាស​

2015 2016 ទាំង​អស់