ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក maçonnerie aggloméréx + mortierx + maçonneriex + soubassementx 4