ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក maçonnerie aggloméréx + chaînage verticalx + mortierx + maçonneriex + vide sanitairex 1