ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក fondation semelle filante + implantation fondation 1