இல்லம் / குறிச்சொற்கள் fondation semelle filantex + armature fondation superficiellex + bâtiment habitation collectifx + mire niveau laserx 1