ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក fondation semelle filantex + armature fondation superficiellex + bâtiment habitation collectifx + mire niveau laserx [1]