ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក fondation semelle filante + armature fondation superficielle [20]