ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bétonnage dalle + béton armé [18]