ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bétonnage dalle + cible laser [4]