ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bétonnage dallex + armature balconx + bétonnagex [1]