ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bétonnage dallex + armature balconx + béton arméx + bétonnagex [1]